Zapraszamy na kolejny kurs żeglarski

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne szkolenie z   egzaminem na stopień Żeglarza Jachtowego. 

Kursanci na naszych zajęciach edukowani są przez licencjonowanych instruktorów PZŻ w formule spotkań weekendowych.

Nasz kurs żeglarski jest doskonałą metodą zarówno  na rozwój kwalifikacji jak i rozpoczęcie swojej przygody z żaglami pod okiem doświadczonej kadry szkoleniowej.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzimy w oparciu o program szkoleniowy Polskiego Związku Żeglarskiego.

Nabyte uprawnienia  absolwentom naszych zajęć pozwolą na: prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, oraz prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Nabór chętnych prowadzimy drogą mailową pod adresem (karta zgłoszeniowa poniżej): sterna@sterna.org.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie żeglarskie

Warunki uczestnictwa: ukończone 14 lat do daty egzaminu, stan zdrowia pozwalający na uprawianie sportów wodnych. Osoby nieletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w szkoleniu. 

Koszt kursu wynosi 800zł. (możliwość wpłaty w ratach).

Egzamin państwowy: 250zł.  dorosły/125zł. młodzież

wydanie patentu: 50zł./25zł.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kursu kol. Arkadiuszem Rurarzem pod nr. 506079498

Ilość uczestników ograniczona.

 

 

 

Leave a Reply