zostań żeglarzem!!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu na stopień żeglarza jachtowego.

Rozpoczęcie zajęć 10.03.2018r.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów ułatwią uczestnikom przyswojenie zakresu wiadomości wymaganych podczas egzaminu.  Nabyte uprawnienia pozwalają na prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wiek minimum 14lat, stan zdrowia pozwalający na uprawianie sportów wodnych.

Zgłoszenie uczestników przyjmujemy mailowo pod adresem:sterna@sterna.org.pl. p.t. „kurs żeglarski”. W treści proszę podać imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich skan pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w kursie). Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy w terminie 7 dni dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200zł. na konto T.Ż. „Sterna” o treści: kurs żeglarski-zaliczka”.

Ilość miejsc ograniczona!!!  przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia wynosi 700zł.

Dodatkowe opłaty: egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną PZŻ-250zł.

Wydanie dokumentu: 50zł. osoba dorosła/25 zł. młodzież szkolna i studenci .

Leave a Reply