Łódka Dla Skarżyska

Szanowni Państwo!!

Jesteśmy młodą organizacją, która powstała z myślą integracji lokalnego środowiska żeglarskiego, ale także z ideą zwiększenia dostępności żeglarstwa dla wszystkich chętnych bez względu na wiek. Postanowiliśmy swoim doświadczeniem dzielić się społecznie z innymi kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie edukacyjnych walorów żeglarstwa w pracy z młodzieżą i dziećmi.

Mamy na swym koncie szereg inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności, z pośród których największym powodzeniem cieszyła się „Akademia Żeglarstwa” dla dzieci.

Zainteresowanie tą inicjatywą było tak ogromne, że kilkukrotnie przekroczyło ilość dostępnych miejsc.

Mimo posiadania potencjału ludzkiego borykamy się z problemem braku łodzi, dzięki której moglibyśmy swoją ofertą objąć znacznie szersze grono odbiorców.

Postanowiliśmy zaproponować społeczności lokalnej, władzom samorządowym, a także firmom i instytucjom projekt „Łódka dla Skarżyska”, dzięki któremu pozyskamy łódź do zajęć z dziećmi i młodzieżą, której koszt wynosi około 25tyś. Liczymy, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli Skarżysko-Kamienna spośród dzieci i młodzieży wychowa pokolenia doskonałych żeglarzy.

Każda forma wsparcia naszej akcji wpłacona na nasze konto: Bank PEKAO S.A. 34 1240 1402 1111 0010 6892 3067 o treści: „Darowizna- łódka dla Skarżyska” jest dla nas ogromnie cenna i z góry za nią dziękujemy. 

Jesteśmy też w programie „zrzutka.pl” pod linkiem

 https://zrzutka.pl/ac49p4

Leave a Reply